Appeto

Význam: dychtit, toužit

Další latinský slovník

Ascribo

připsat, připojit, přidat (do listiny) ; zařadit koho kam, počítat koo mezi, přijmout ; ustanovovat, zřizovat ; připisovat, přičítat komu co ; přivlastňovat komu co

Mittes

tiší (většinou mites)

Celebro

slavit co

Praedicatio

hlásání, kázání, zvěstování (evangelia apod.)

Tradux

úpon (révový) ; převod

Rapina

loupež, loupežení