Appeto

Význam: dychtit, toužit

Další latinský slovník

Profugio

utíkat, ubíhat, unikat

Dalmatia Maritima f.

Přímořská Dalmácie (chorvatská)

Niteo

lesknout se, hýřit

Tenuis

nepatrný

Mediolanensis

milánský

Ex nihilo

z ničeho