Appeto

Význam: dychtit, toužit

Další latinský slovník

Tantus

tak velký, stejně velký

Splendor

lesk, třpyt, svit, záře ; vážnost nádhera ; vnější lesk ; jasnost, výraznost, zvučnost (řeči)

Obsecundo

podporovat, být přízniv, přispívat ; podřídit se

Relinquo

zůstat, zbývat

Impugno

bojovat proti někomu, napadat, útočit

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou