Scutum

Význam: štít, záštita, ochrana

Další latinský slovník

Proicio

vrhnout

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")

Confabulor

hovořit, povídat si s kým (o čem)

Protraho

vytáhnout, vyvléci (z úkrytu ven apod.) ; přitáhnout, přivléci, násilně přivést ; přinutit, přimět ; odkrýt, odhalit, objevit

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost

Yspania

Španělsko, Hispánie