Vocor

Význam: jmenovat se, nazývat se

Další latinský slovník

Aes alienum

cizí peníze = dluhy

Dominor + dat.

panovat komu / čemu

Ut secundum naturam fluminis procumberent

aby byly nakloněny po proudu řeky

Curvus

zakřivený, ohnutý, zahnutý ; klenutý, sklenutý ; křivolaký

Ullus

někdo

Consolator

utěšitel, těšitel