Praesens

Význam: (někdy ve významu související s tímto světem, podle biblických pojmů "přítomný věk", srv. Ga 1,4 ; takto albilyon 271:103 ; projit celý NZ Vg. sub "praese*" a nenal. přímo v tomto smyslu nic)

Další latinský slovník

Penes

u, při, na, v ; jest, záleží, závisí (o příčině, např. příčina čeho je ve mně)

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Timidus

bojácný

Natura

přirozenost

Caemento

stmelovat, zdít

Neve

ani