Regalia

Význam: obročí královského kostela (MLLM nic víc a skutečně uvádí f., Pražák nic)

Další latinský slovník

Dummodo

jen když, jen jestli, jen jestliže, jen ať (s konj.)

Usual?

obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Propterea

proto

Se habere ad alqm

chovat se ke komu jak

Ex diverso

od nepřátel, u nepřátel, z nepřátelského tábora

Ademo

odebrat