Bonae memoriae

Význam: blahé paměti

Další latinský slovník

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Paucitas

nepatrné množství, malý počet

Ablutio

omývání, čištění

Temeritas

nerozvážnost

Obsidibus de pecunia caveo

zaručit se rukojmími, že složí peníze

Deterior

horší, slabší