Bonae memoriae

Význam: blahé paměti

Další latinský slovník

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Conscientia

svědomí ; vědomí ; povědomost, vědomost (společná), společná vědomost, společná povědomost, spoluvědomí, souvědomost (tato česká slova Pražák) ; vědomí (něčeho u sebe sama) ; dobré svědomí ; špatné svědomí, výčitky svědomí

Flos aeris

měděnka

Ample

hojně, rozsáhle

Valeo

mít převahu, zavládat

Laboro

být v nouzi, v tísni, v nesnázi