Iumentum

Význam: dobytek

Další latinský slovník

Consurgo

povstávat, zvedat se

Invito

pozívat, vyzívat, zvát, vybízet

Malitiosus

zlý, zlovolný, věrolomný

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost

Agite penitentiam

čiňte pokání

Domesticus

člen rodiny ; v pl. služebnictvo, čeleď