Placo

Význam: usmířit

Další latinský slovník

Perfero

snášet

Supplicium sumere de alqo

popravit koho, na hrdle potrestat koho

Humeri

plece

Increpo

zaznít, zazvučet, zařinčet, zaskřípat ; rozezvučet ; lát, obořit se na koho, vyčítat, vyčítavě mluvit, plísnit, spílat

Concedo

dopřát, povolit

Ante omnia

především