Accentus gravis m.

Význam: přízvuk těžký

Další latinský slovník

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti

Siquidem

jestliže totiž

Portarius

vrátný, fortnýř

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Vocor

jmenovat se, nazývat se