Accentus gravis m.

Význam: přízvuk těžký

Další latinský slovník

De bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Patronus

patron, ochránce, zástupce ; zástupce před soudem, obhájce ; ochránce, obhájce, zastánce

Latrocinium

loupež, zákeřnictví

Mentio

zmínka

Do

dát

Utilitates praebere (alci)

prokázat platné služby komu