Policus

Význam: nebeský

Další latinský slovník

Mitis

jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)

Concitatio

(LMALB nic! Jen sloveso concieo, ere, citum)

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina

Subfodio

podkopati, zespodu probodnouti

Iniustitia

bezpráví, nespravedlnost