Varietas ac dissensio f.

Význam: rozmanitost mínění

Další latinský slovník

Radius

paprsek ; paprsek (kola), loukoť ; poloměr (kruhu) ; hůl, hůlka ; měřítko, hůlka na kreslení ; tkalcovský člunek

Antecello

předcházet, vynikat

Praeconium

hlásání, zveřejňování, hlasatelství ; prodej, vyvolávání ; rozhlašování, vyhlašování ; oslavování, velebení

Potus

pití, napití se (činnost) ; pití (tekutina)

Aequinoctium

rovnodennost

Necessario

bezpodmínečně