Idem

Význam: týž, tentýž ; totéž (jako subst.) ; neměnící se, stejný ; opětovně (ve spojení se zájmenem) ; právě (ve spojení se zájmenem) ; zároveň (značí jednotu)

Další latinský slovník

Brisciensis

z Brescie, související s Brescií [neznám český tvar, ve fr. ak. sl. nenal, v Pražákovi taky ne.]

Inhio

otvírat ústa ; lapat po čem ; dychtit po ; hledět na co zvědavě, s podivem, chtivostí, touhou

Mare Rubrum n.

Rudé moře

Occasio

příležitost (k čemu s gen.)

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Deceptorius

klamavý, klamný, podvodný, úskočný (LMALB udává jen adv. ; převedl a doplnil DZ)