Blavum

Význam: obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Další latinský slovník

Oppositus

naproti stojící, protilehlý

Adscisco

přibrat

Pio

očišťovat (nábožensky), usmiřovat, zažehnávat, odčiňovat, napravovat ; odvracet ; usmiřovat, konejšit, naklonit si, uctívat

Procaciter

tvrdošíjně, zatvrzele

Modo

hned potom

Cognatio

kmen