Blavum

Význam: obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Další latinský slovník

Nescio

nevědět ; neznat ; neumět

Propello

zahánět, vyhánět, zapuzovat

Inclino

naklonit, sklonit ; naklánět se, chýlit se ke konci, nachylovat se ; kolísat, hotovit se k ústupu (voj.) ; svalovat, uvalit (břemeno na koho) ; nabýt moci ; přiklonit se k čemu ; měnit se

Opportunus

příznivý, vhodný, příhodný

Adiuratio

zapřísahání ; zaklínání (ďábla)

Praesto esse

být přítomen, být tu ; dostavit se, přijít ; být po ruce, být připraven, čekat ; být k službám, být nápomocen, posloužit