Ascendo

Význam: vystoupit, vylézt

Další latinský slovník

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit

Circumdatus

obehnaný

Caro

maso

Ambactus

služebník

Fructus vetitus m.

zakázané ovoce