Ascendo

Význam: vystoupit, vylézt

Další latinský slovník

Castellum

tvrz, pevnost

Fretus

spoléhající se

Procaciter

tvrdošíjně, zatvrzele

Alias dictus

jinak řečený

Consido

usadit se, usídlit se, posazovat, ustávat

Assumo

brát, přibírat, nabírat, přijímat ; přidružovat, připojovat ; osvojit si, přijmout (sirotka do péče ap.) ; získat si, osvojit si ; dávat si, přikládat si ; osobovat si, přivlastňovat si, činit si nárok na co, vyhrazovat si