Compassio

Význam: soucit

Další latinský slovník

Communio

opevnit, ohradit

Litteris mandare

sepisovat, zaznačovat písemně

Conferro

odevzdávat, skládat

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;

Emitto

pustit

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti