Ad minus

Význam: přinejmenším

Další latinský slovník

Imber

déšť

Transeo

přecházet, přejít, překročit, přestupovat ; přeběhnout, přejít k nepřátelům ; vpadnout, vtrhnout (do nějaké země) ; přecházet, přistupovat, přikročit ; přejít, měnit se ; pronikat, procházet ; míjet, pominout ; předejít

Placencia

(město ve Španělsku, jiné je Placentia, tj. Piacenza)

Holocaustum

celopal, zápalná oběť

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit

Spiritus sanctus

Duch svatý