Diversus

Význam: odchylný, opačný, různý

Další latinský slovník

Sanitas

zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost

Praecipue

obzvláště, zvláště

Inmuratus

uvězněný, žalářovaný (nikoli nutně "zazděný", viz Fournier I, 295 o navštěvování vězňů)

Separo

oddělovat, odlučovat ; rozdělovat, dělit (vzájemně) ; pojednávat o čem zvlášť ; nechávat stranou, nehledět k čemu, nepřihlížet k čemu

Gratulor

blahopřát, přát si štěstí

Pernicies

záhuba, zhouba, zkáza