Somnus

Význam: spánek, sen

Další latinský slovník

Arbitrium

vůle, libovůle

Crucesignatus

označený křížem (odsouzený k nošení látkového kříže na oblečení)

Signum

odznak oddílu, prapor, zástava

Exsequor

následovat, provázet ; vykonávat, provádět, plnit, vyřizovat ; vypátrat, vyzvědět, vyšetřovat ; stíhat, mstít, sledovat (za účelem trestu)

Distans

odlišný, různý, rozdílný ; protivný, opačný, sporný