Series

Význam: řetěz, řada ; kolo (tanec) ; spojitost

Další latinský slovník

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím

Perpendiculum

olovnice

Paucitas

nepatrné množství, malý počet

Festine

(adv.) spěšně, nakvap

Habere ex

vyvodit z