Foetor

Význam: smrad

Další latinský slovník

Excommunicatio

vyobcování ; exkomunikace

Longurius

dlouhá tyč, dlouhé bidlo

Mentio

zmínka

Cohorts

stráž

Ad multam noctem

když již noc postoupila

Luparius

lovec vlků ; vlkodav