Hungari

Význam: Maďaři

Další latinský slovník

Numquid

cožpak?

Ambulo

chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat

Codex

kniha, kodex, spis ; tabulky (na psaní) ; desky, dřevěná psací deska ; zápisky ; seznam ; hlavní účetní kniha ; kmen, peň (Pražák a LMALB) ; zákoník (zejm. Justiniánův), sbírka zákonů (DZ ex RS)

Secreto

v ústraní, stranou, mezi čtyřma očima

Excusatio

omluva

Serblia

Srbsko