Hungari

Význam: Maďaři

Další latinský slovník

Immitto

házet

Regalia

obročí královského kostela (MLLM nic víc a skutečně uvádí f., Pražák nic)

Intercedo

přimluvit se za koho

Mercennarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Decrevi

[viz decerno a decresco]

Cellerarius

správce sklepa, správce spíže ; sklepmistr, klášterní sklepmistr ; sklepník