Seni

Význam: po šesti

Další latinský slovník

Uterque

oba, jeden i druhý

Introrsus

dovnitř, do vnitrozemí

Super

(alqa re) o čem

Palma

dlaň, ruka

Communia pacis

mírové shromáždění

Dominica Cena

Večeře Páně