Seni

Význam: po šesti

Další latinský slovník

Prior

přední, přednější, bližší ; dřívější, starší ; starší, starý, bývalý, minulý ; přednější, mající přednost, vzácnější, význačnější, důležitější ; lepší ; vynikající ; dříve, nejdříve, nejprve (adv.)

De cetero

vzhledem k ostatnímu

Ius

polévka, šťáva, omáčka

Diffido

nespoléhat se, nedůvěřovat

Ad tempus

načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Nubo

provdat, vdát