Carnutes

Význam: Karnutové (mocný keltský národ)

Další latinský slovník

Supplanto

podrazit nohy komu, nastavením nohy podrazit

Turbo nivis

sněhová bouře, sněhová vánice

Malitia

zlost, zlo, lumpárna, špatnost, zlomyslnost

Coitus

soulož, pohlavní styk, tělesný styk, obcování (LMALB a Pražák ; Pražák ještě sejití se, ale bez středníku, tj. se i k tomu vztahuje poznámka "pohlavní")

Receptator

přechovávač (technický inkviziční termín pro ty, kdo nejsou kacíři, ale kacíře ubytovávají a starají se o ně ; takto DZ pro RS 47:15)

Improperatus

pomalý, zdlouhavý