Initium

Význam: počátek, původ

Další latinský slovník

Convenio

1. scházet se, sejít se, shromažďovat se, přicházet, dostavovat se (in locum, ad alqm) ; (tranzitivně) setkat se s kým, zastihnout koho, navštívit koho, zajít ke komu, mluvit s kým (alqm) ; 2. stíhat, žalovat, obesílat koho

Vultus

tvář, obličej, výraz obličeje

Extruo

nakupit, nastavět

Vestimentum

šat, roucho

Cadere in deliberationem

přicházet v úvahu

In eternum

navěky (tak např. RS či Žd 6,20)