Consentio

Význam: souhlasit, stejně smýšlet, být stejného smýšlení, být zajedno, shodnout se s kým (cum alqo de re) ; být důsledný ; uzavírat co, usnášet se na čem ; sjednotit se, spolčit se, umluvit se, spiknout se, spřáhnout se

Další latinský slovník

Tolosanus

toulouský

Inveterasco

zestárnout ; zastarat ; zakořenit se

Exitus

konec, zakončení, výsledek

Consuesse

obyčejně

Memoriam amittere

ztratit paměť

Ibi

tam, tu, na tom místě