Se caleficiare ad ignem

Význam: hřát se u ohně

Další latinský slovník

Istria

Istrie

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Talpa

krtek

Partior

rozdělit, dělit se (s)

Tergus

záda, hřbet

Opinio

mínka, mínění, názor