Expeditus

Význam: mít větší přehled, připravený k boji, pohotový

Další latinský slovník

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný

Rama

Bosna

Extendo

natáhnout, napřáhnout, vztáhnout ; rozpínat, roztahovat, rozšiřovat, natahovat, rozestírat ; rozpřahovat ; rozšiřovat se, zvětšovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (např. šik) ; protahovat, prodlužovat (čas.)

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Operor

pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť

Cursu

během, tryskem, klusem