Qualitercumque

Význam: jakkoli

Další latinský slovník

Nomen capere

vzít si příklad

Latus

(part. perf. pas. od fero)

Vestimentum

šat, roucho

Inclino

naklonit, sklonit ; naklánět se, chýlit se ke konci, nachylovat se ; kolísat, hotovit se k ústupu (voj.) ; svalovat, uvalit (břemeno na koho) ; nabýt moci ; přiklonit se k čemu ; měnit se

Existi

vyšel jsi (od exeo)

Proficiscor

vyrazit, vydat se na cestu