Exaudio

Význam: přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat

Další latinský slovník

Ille et idem

jeden a tentýž

Cubile

lůžko

Recipio

dostat se zpět k

Possum

moci ; moci (k vyjádření přibližnosti)

Quidquid

cokoli, všechno

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost