Castrum

Význam: hrad ; castrum, opevněná vesnice (v Dějiny Byzance psáno kastra, což je řecká podoba)

Další latinský slovník

Perdisco

důkladně se naučit nazpaměť

Lignator

dřevorubec

Perturbo

zmást, pomást, poděsit, polekat

Intus

uvnitř, zevnitř

Nec ideo

avšak proto přece

Coetus

shromáždění, srocení, houf