Catechismus

Význam: náboženská výchova ; katechismus

Další latinský slovník

Immolo

obětovat

Intermitto

nechat mezeru, uplynout

Consto

být pevný, jistý

Percipio

chápat, pochopit, osvojovat si, učit se, poznávat

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat

Error

blud