Catechismus

Význam: náboženská výchova ; katechismus

Další latinský slovník

Rebellionem facere

vzbouřit se

Seni

po šesti

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly

Qualia

vlastnosti

Puer non baptizatus

nekřtěňátko