Populor

Význam: pustošit, plenit

Další latinský slovník

Firmamentum caeli n.

nebeská klenba

Pingo

věšet, pověsit, ověsit, ozdobit

Aridum

sucho, souš, suchá země

Se custodire de alqo

mít se na pozoru před kým

Sicut eram

(Ovidius)

Placo

usmířit