Ad differentiam + gen.

Význam: na rozdíl od

Další latinský slovník

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Dies Veneris

pátek

Potestas

moc ; síla ; vláda, svrchovanost ; úřední moc ; úřad, hodnost ; účinek ; možnost, schopnost ; oprávněnost, právo ; volnost, dovolení ; příležitost k čemu

Casu

náhodou

Praeceps

hlubina, sráz, strž, propast, výšina

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)