Ad differentiam + gen.

Význam: na rozdíl od

Další latinský slovník

Calefacto

ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Consolor

těšit, upokojovat

Antistites

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Reformido

bát se, obávat se

Perfectus

udělaný, zhotovený

Anuus

jednoroční, celoroční