Egelredus

Význam: Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131)

Další latinský slovník

Matrimonium

manželství

Dedicatio

vysvěcení kostela

In veritate

vpravdě, ve skutečnosti

Amen

amen

Ferus

divoký, surový, krutý, nevzdělaný, hrubý, necitelný