Econverso

Význam: a obráceně, a vice versa

Další latinský slovník

Seges

oseté pole

Mercatura

obchod, obchodování

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Blaveus ^2

(form. flaveus)

Suma

úhrn, součet, počet, množství, souhrn, účet

Convaleo

uzdravit se