Laicalis

Význam: laický

Další latinský slovník

Rudis

syrový, surový, nezpracovaný ; hrubý, drsný, neumělý ; nezkušený, nevzdělaný, neznalý

Ballistorius

(LMALB nic, ale viz ballistarius)

Fraternus

bratrský

Gravitas

moc, síla

Penitenciam facere

činit pokání

Maturius

dříve