Haeresiarcha

Význam: arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Další latinský slovník

Tantus

tak velký, stejně velký

Versus

k, do, směrem

Tenebrae

temnota, tma, temnost ; skrytost, ústraní ; chmury, pochmurnost

Reperio

dozvědět se, shledat

Nanciscor

dostat, nalézt

Communicatio

sdělení, sdělování ; sdílení, vespolné účastnění, obcování ; udělení