Eburodunum

Význam: (dnešní Brno)

Další latinský slovník

Tabulatum

patro, poschodí

Metior

vyměřit

Solium

trůn, sedadlo

Sive

čili (jednoznačně v RS 59:27 a mnoha dalších místech)

Murus

zeď, hradba ; násep ; záštita, ochrana (význam stěna Pražák neudává, viz paries)

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti