Protomartyr

Význam: prvomučedník

Další latinský slovník

Invictus

nepřemožený

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Rector navis

kormidelník

Aditus

příchod, přístup, vchod

Ea

tudy

Paveo

chvět se, třást se (strachem), mít strach, strachovat se, být zděšen, polekán (re z čeho)