Pernicies

Význam: záhuba, zhouba, zkáza

Další latinský slovník

Properus

pospíchající, spěchající, spěšný, kvapný, rychlý, chvatný

Fortunatus

bohatý, zámožný, blažený

Exire ex corpore

vyjít z těla

Ministerium

okrsek, obvod (na kterém vykonává nějaký úředník či pověřenec svou funkci) ; dvorec (oblast pod správou jednoho šafáře) ; okrsek, obvod (soubor statků, jejichž výnosy plynou do jednoho ?dvorce? ; MLLM angl. "household department", fr. "service")

Abundantia

přetékání, vylévání, rozlévání, vystupování z břehů, rozvodnění ; nadbytek, přebytek, přeplnění ; hojnost, plnost, dostatek, bohatství, úroda