Ascensus

Význam: vzestup, vystupování, výstup

Další latinský slovník

Ada

Adam

Affero

připojit se, přinést si do

Condemno

odsoudit, shledat vinným, uznat vinným ; způsobit odsouzení (o žalobci) ; odsuzovat, neschvalovat, vinit, obviňovat ; zatratit, dát do klatby, zavrhnout, zatracovat

Singuli

jednotliví, po jednom

Propago

rozmnožovat, rozplemeňovat, rozplozovat, rozsazovat ; rozšiřovat (místně) ; dál vést, udržovat, zachovávat, prodlužovat ; odsunout (do budoucna)

Stare in suis distinctionibus

trvat na svém, stát na svém