Wintoniensis

Význam: winchesterský (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 40)

Další latinský slovník

Donativum

(částka placená některými nově zvolenými papeži prominentním Římanům, kterou si zajišťovali jejich věrnost)

Necessario

bezpodmínečně

Casus

osud

Biennium

dva roky

In fugam conicere

dát se na útěk

Regula

pravidlo ; řehole