Cellerarium

Význam: sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Další latinský slovník

Concido

padnout, skácet se, zhroutit se, klesnout

Nota

věz

Incestus

krvesmilstvo, incest, smilstvo

Inquinatus

špinavý, znečištěný, nečistý, pokálený

Carex

ostřice

Praeco

hlasatel, vyvolavatel