Ultra

Význam: 1. (adv.) tam, onde, na oné straně, na druhé straně ; dále ; (přen. o čase, způsobu, míře) dále ; déle ; nadto, navíc ; v budoucnu, příště, napříště ; 2. (předl. s ak.) za, na oné straně, na druhé straně, na druhou stranu ; dále, za, nad, přes

Další latinský slovník

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Paucitas

nepatrné množství, malý počet

Brutum

němá tvář, nerozumný tvor

Latrocinium

loupež, zákeřnictví

Balistorius

Pražák nic, ale viz ballistarius

Tunc

(MLLM nic)