Cautio

Význam: obezřetnost ; záruka, ujištění

Další latinský slovník

Quod

který, co (vztažné a tázací zájmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri)

Nutrix

kojná

Nichil

(viz nihil)

Lignum prohibitum n.

zakázaný strom

Modicum

troška, něco málo

Citra mare

z této strany moře, na těchto březích