Gratulatio

Význam: radost, blahopřání

Další latinský slovník

Anno incarnati verbi

roku X od Vtělení Slova

Notandum

důležité

Mustela

lasička

Procubo

ležet natažen, prostírat se

Holocaustum

celopal, zápalná oběť

Opinio

mínka, mínění, názor