Mercerius

Význam: kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Další latinský slovník

Piscus

ryba

Si

zda

Vulgus

lid

Dico

zaslíbit, zasvětit ; zasvětit, věnovat, oddat, odevzdat

Ardeo

shořet, být spálen, zahořet

Erigo

zvednout se