Bufo

Význam: ropucha ; želva ; šašek

Další latinský slovník

Ovum

vejce, jikra, vajíčko

Desero

opustit, zanechat

Deicio

odvrátit, shazovat

Diucius

dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím

Confutatio

vyvrácení (teze, mylného názoru)