Casus

Význam: osud

Další latinský slovník

Pergere iter

pokračovat v cestě

Scutum

štít, záštita, ochrana

Sordes

nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)

Contingo

svlažovat, pokropit ; posypat

Bufo

ropucha ; želva ; šašek

Excello

vynikat, předčit, převyšovat