In ordinem

Význam: popořádku, po řadě

Další latinský slovník

Crebs

(Pražák nic)

Timeo

bát se, obávat se čeho (de + abl. - sic ; též tranzitivně + ak.), strachovat se ; mít strach, obavu z čeho, o co (s dativem nebo předl. de + abl.), starost ; být starostlivý ; bát se, ostýchat se, rozpakovat se, váhat, neodvažovat se, nechtít (s inf.) ; s

Umeo

být vlhký

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Praefatus

zmíněný, výše zmíněný

Tueor

uhájit, ubránit